AP Pension

Ligeløbstrapperne er udført i lys terrazzo med svenske sten (recept 318). Det monterede gelænder er af typen C.