CBY Emil Christian Hansens Hus

Byggefelt 11.1

Årstal:
2021
Arkitekt:
Danielsen Architecture
Bygherre:
Arpe & Kjeldsholm
Ingeniør:
Rambøll
Placering:
Carlsberg Byen, København