Højgården, Horsens

Ligeløbstrappen er udført i en terrazzo af hvide sten i grå cement (recept 321), og gelænderet er type A.