Holbæk Kaserne

Svingtrappen er udført i lys terrazzo med norsk calsit (recept 323). Trapperne er monteret med type A1 gelændere.