Kartoffel-rækkerne, Roskilde

Trapper og reposer er udført i lys terrazzo med svenske sten (recept 318), og monteret med hvide type X gelændere.