Logistikcenter Verdion

Der bygges i alt ca. 150.000 m2 logistikfaciliteter – og opføres i etaper. Lager- og distributionsenheder bliver tilgængelige fra 5.000 m2, der primært er rettet mod nationale og internationale virksomheder. Desuden bliver mindre enheder fra 2.500 m2, der blandt andet egner sig til lokale virksomheder og startups, også tilgængelige ligesom supplerende kontorlokaler, deleservices, parkering for biler og store lastbiler også vil udgøre en del af det 38 ha store klargjorte site.

Størrelse:
150.000 m2
Årstal:
2023
Arkitekt:
Aja Architects (UK)
Bygherre:
Dansk Halentreprise
Ingeniør:
Rønslev
Placering:
Solrød