Sydkajen, Frederikssund

Vangestrappen er i beton. De løse trin er monteret på to trappevanger og er efterfølgende forsynet med et ekstra slidlag. Gelænder type A er monteret på trapperne.