Teknisk Skole, Silkeborg

Multitrappe i glat grå beton uden vaskekant.