Valby Have

Svingtrapperne er en lys terrazzotrappe med svenske sten (recept 322). Gelænderet er type X.