Grøn beton og bæredygtighed

3D-PRINT OG LABORATORIEFORSØG

Den optimale brug af beton uden spild er en af drivkræfterne bag projektet n3xtcon.dk, hvor CRH Concrete er med i konsortiet bag. Med støtte fra Innovationsfonden arbejder vi på at udvikle 3d-beton til mindre og mere specielle opgaver.

Selvom teknologien endnu er relativt ny, er perspektivet meget interessant og lovende. En 3d-printning kan skræddersys, så den passer til bestemte opgaver og den enkelte kundes behov. Samtidig er det en proces, hvor der stort set ikke er noget spild.

Godt gang i betonlaboratoriet

Der er også godt gang i forsøg i laboratoriet hos CRH Concrete. Ikke kun, når det gælder beton, men også den armering, der er nødvendig i byggerierne. Armeringerne kan ikke undværes, men de skal ikke være større eller tungere end nødvendigt.

Vi arbejder løbende på at effektivisere brugen af materialer i produktionen, uden at sætte sikkerheden over styr. Eksempelvis undersøger vi, om et vægelement på 200 mm behøver have den samme tykkelse overalt. En varieret tykkelse kan sagtens være en løsning i nogle tilfælde, uden at det koster på stabiliteten og sikkerheden.

Reducere armeringen i betonelementer

Et andet aktuelt projekt er et samarbejde med Optum, Betonelementforeningen, DTU og NIRAS om et nyt digitalt værktøj, der kan beregne betonelementernes bæreevne og dermed reducere armeringen til et minimum. Dette skiveberegningsprogram har allerede været brugt til at dimensionere og optimere komplekse vægelementer i et nyt multihus i Ørestad Nord. Programmet har gjort det muligt at bygge et fleksibelt og bæredygtigt multihus.