Bæredygtighed: Set ud fra en professors vinkel

CO2-udledningen skal ned – også i byggematerialer

Harpa Birgisdóttir, professor, Institut for Byggeri, By og Miljø, BUILD,
Det Ingeniør-
og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet,
er ikke i tvivl;

“Det er virkelig vigtig, at producenterne
af
byggematerialer kommer helt med på
vognen med
hensyn til at nedbringe CO2.”


Interview med Harpa Birgisdóttir fra ELEMENTET #16

– Nedbringelsen af CO2’en er nok det vigtigste parameter for at kunne nå klimamålene i Paris-aftalen, der er sat for de industrialiserede lande, med hensyn til at få temperaturstigningerne under kontrol, siger hun over telefonen. Det er en samtale, der meget sigende for emnet foregår, mens hun cykler hjem fra kontoret. For det er en travl professor, vi har fat i, som skal levere input og formidle forskning i forbindelse med afviklingen af COP26, Building Green og meget andet, samtidig med, at forskningen og hverdagen kører videre.

SKAL SAMLE DATA FOR CO2-FODAFTRYK

– Derfor er det meget vigtigt, at producenterne kigger helt ned i – ikke kun processerne, men ned i data omkring selve produktet og udvikler data, så der er styr på beregningerne og dokumentationerne. Som det er i dag, kan der faktisk være et meget forskellige CO2-fodaftryk i to tilsyneladende ens bygninger. En analyse med 60 cases viser blandt andet, at CO2-aftrykket kan variere med tre gange fra et enfamiliehus til et andet over en periode på 50 år. Og det skal vi have et langt bedre overblik over, siger hun.

ET STORT ARBEJDE

– Byggematerialerne er jo ikke reguleret endnu, selvom det er lige rundt om hjørnet, så derfor må byggematerialeproducenterne selv sætte gang i disse processer. Venter vi for længe, ender det med, at der bliver trukket en hård lovgivning ned over hovedet – og jo længere vi venter, jo værre bliver det, og jo sværere bliver det at nå de opstillede mål, siger hun. Men hun påpeger også, at der her er et stort potentiale i nye bygninger.

MÅLENE ER SAT FOR LIVSCYKLUS CO2

I marts 2021 introducerede den danske regering mål for livscyklus CO2, som træder i kraft fra 2023. Livscyklus tankegangen dækker både det operationelle og det indlagrede CO2, som kommer til at gælde for alle bygninger. Den midlertidige grænseværdi er 12 kg CO2/m2/år, understøttet af en frivillig klassificering på 8 kg CO2/m2/år. Disse begrænsninger vil blive strammet hvert andet år frem til 2029.

– Regulering for mindre bygninger ventes at følge trop i 2025, men her er det vigtigt, at så mange som muligt ad frivillighedens vej kommer med på vognen, siger Harpa Birgisdóttir. I ny forskningsrapport ”Tilgængelighed og betydning af EPD’er” undersøger en gruppe forskere på Instituttet BUILD netop tilgængeligheden af specifikke miljødata, samt hvilken betydning EPD-data kan have på LCA-resultater (Life Cycle Assessment-resultater) med tre ydervægsopbygninger som cases.

BRUG DE RIGTIGE DATA: LCA PÅ EN BYGNING

Med rapporten håber forskerne, at de kan skubbe branchen mod en større forståelse af tilgængelighed af data, og hvilken betydning data har for resultaterne af en LCA på en bygning.

– Vi håber, at vi kan skubbe branchen mod en større forståelse af tilgængelighed og udvikling af data, fordi vi har brug for en større andel af mere specifik data, så vi kan opnå et mere retvisende billede og derved større mulighed for at sammenligne projekter på baggrund af reelle tal i stedet for generiske tal, siger Harpa Birgisdottir og henviser også til den helt nye rapport fra Rambøll, kaldet ”CO2-besparelse ved konventionelt byggeri” (offentliggjort 1. november 2021). Rapporten viser, at brugen af generisk data giver et ukorrekt beslutningsgrundlag, når der opføres byggeri med for eksempel beton, tegl, stål og isolering.​

 

_____________________________________________________

Download vores produktspecifikke EPD’er for betonvægge og huldæk her.

Download Rambøll-rapporten “”CO2-besparelse ved konventionelt byggeri” (offentliggjort 1. november 2021) her.

_____________________________________________________

FÅ MERE VIDEN BETONELEMENTER

Læs flere artikler om betonelementer og byggeri i ELEMENTET #16.
Klik her – og modtag den direkte i din indbakke.

Vi glæder os til at møde dig og dit byggeri.